Reiki_på_japansk_web_brunSelv om du har tatt Reiki I hos en annen mester, kan du nå ta Reiki II & III med Aseema.

Reiki II & III

Åpne opp for å dele din tilstedeværelse, kjærlighet og energi.

Har tiden kommet til at du vil gå videre i din Usui Reiki utdannelse?

På dette kurset vil du bli innvidd i Reiki II og III symbolene. Dine intuitive og helbredende evner vil bli vesentlig forsterket.

Du vil lære symboler og teknikker som gjør det ennå lettere å gi slipp på gamle mønster. Vi vil meditere og balansere energiene. Etter kurset vil du kunne gi reiki til andre.

Symbolene forsterker energien som du sender ut og de gir deg også mulighet til å sende reiki over lengre avstander. Du kan også sende Reiki fremover og tilbake i tid.   

Vi skal gi reiki til hverandre. Du vil lære mer om håndposisjonene. Å gi reiki til andre handler egentlig ikke om å gi. Det handler om å være tilstede i øyeblikket. Når du er i din egen vertikale energiflyt og du har kontakt med alt som er, kan du bare åpne reikikanalen og energien flyter ut igjennom hendene dine. Du er en kanal for reikienergi, kjærlighet og lys. Du tar imot energi, og den som du sender energi til, mottar det han/hun skal ha. Det er meditasjon, det er en trening i å være tilstede her og nå. Du bare er. Du lærer å beskytte deg når du gir reiki til andre og generelt i hverdagen.

Etter dette kurset er du sertifisert Reiki III practitioner. Nå kan du utdanne deg til reikimester. Reiki Master består av en kveld der du lærer å innvie andre til Usui Reiki. Deretter initierer du deltakere på et Reiki I og et Reiki II&III kurs.