Arketypet begrepet ble innført av C.G. Jung.  Han beskriver det som urstrukturer i den menneskelige psyke. Jung sier at de tilhører den kollektive bevissthet og er derfor i  i hovedsak felles for menneskeheten. Arketypene påvirker den enkeltes bevissthet på ulike måter.

Arketyper manifesterer sig på det personlige plan, gjennem (psykiske) komplekser. På det kollektive manifisteres arketypene som det som karakteriserer de ulike kulturene. Gjennom å bli kjent med arketypene kan vi lære mer om oss selv og lettere forstå reaksjonsmønster og opplevelser. For Jung fremstår fælgende arketypene som de fem store arketyper: Persona, Ego, Skyggen, Anima/Animus og Selvet.

Når vi ser på den enkeltes arketypiske horoskop bruker vi i hovedsak de samme inndelingene som Caroline Myss i boken Åndelige Kontrakter.

Vi kan også se på arketypene som den indre kritiker, patriark, «pleaser», barnet, mor, far, kjemper («fighter») m. fl. som vi gjør i Voice Dialogue prosessen utviklet av Dr. Hal Stone og Dr. Sidra Stone.

Aseema jobber mest med arketypene i individuelle sesjoner, men har også av og til kveldskurs som omhandler de grunnleggende arketypene eller offer arketypen, den mest spennende av de alle.

De grunnleggende arketyper

På dette kurset for vi for oss de fire grunnleggende arketypene som påvirker hvordan vi bruker våre evener og vår kraft. Vi ser på offeret, den prostituerte, sabotøren og barnet.

På dette forkurset møter vi noen av de arketypene som påvirker våre valg. Vi ser på de arketypene som hindrer oss i å ta de riktige valgene. Ofte er de rette valgene forbundet med usikkerhet eller utrygghet. Våre tanker og forestillinger baserer seg ofte ikke på virkeligheten. Når vi styres av et ønske om å unngå situasjoner der vi føler oss hjelpeløs eller maktesløs, blir valgene våre begrenset. Alle arketypene har en positiv kraft, til og med den Prostituerte, Offeret og Sabotøren. Men så lenge vi styres av skyggesidene til arketypene, så får vi ikke tak i den kraften. Kraften til å følge vårt høyere selv, eller Selvet.

Alle arketypene har sine skyggesider, til og med Kongen, Dronningen, Mystikeren og Engelen. Det viktigste for vår utvikling er å ta inn (erkjenne og akseptere) skyggesidene og ikke prøve å skyve dem bort eller fortrenge dem. Ved å se på skyggesidene og vedkjenne oss dem, kan vi få en sterkere, renere og mer positiv kraft inn i livet. Skyggesidene er bare det i oss som vi ikke har sett. Det er ikke noe negativt. Vi har bare ikke tillatt dem å bli en del av livet vårt.  Den Prostituerte arketypen er livredd for at vi ikke skal ha materiell trygghet. Offer arketypen gjør alt den kan for at du ikke skal føle deg som et offer. Så lenge vi er redde for å oppleve følelsene som vi får i offersituasjoner, havner vi i dem. De usikre valgene kan ofte være både riktige og viktige for vår læring og utvikling, men Sabotør arketypen kan hindre deg i å ta de valgene.

Offerarketypen

Vi ser på offerarketypen. Det blir en innføring i hvordan offerarketypen styrer våre liv. Og vi viser ved bruk av The Work og Voice Dialogue hvordan offerarketypen kan bidra til at vi kan bli tryggere og mer avlappet i alt vi gjør. Vi ser på hvordan offer arketypen og andre del-personligheter påvirker våre tankemønster og trosoppfatninger samt vår frykt og skam.