Kontraktenes alkymi – sjelehenting – helgekurs

Vi ser på de kontraktene og trosoppfatningene som hindrer oss i å stole på oss selv. Kontrakter som hindrer oss i å være i styrken og kraften vår. Oppleve kjærlighet, nærhet, sårbarhet, lykke og glede.

Dette er det som vi også i sjamanismen kaller Sjelehenting. Når vi opplever traumer eller sjokk i livet, stenger vi av for deler av vår psyke, og psyke betyr sjel. Så vi kan godt si at deler av sjelen er gjemt i underbevissthet.  Det trenger ikke å være store traumer, det kan være opplevelse av at din måte å være på, eller reagere på, ikke var god nok. Kanskje opplevde du å bli avvist, følte deg ensom. Kanskje skammet du deg over kraften din eller over din svakhet. Vi har alle sammen opplevd små og store traumer som har ført til at vi har skjøvet vekk deler av oss selv, deler av sjelen. I Kontraktens alkymi går vi tilbake i skammens rike.

Vi møter vårt tidligere ”jeg” som opplevde sorg, skam, frykt, krenkelser og maktesløshet. Vi blir kjent med vårt tidligere eller yngre ”jeg”. Vi får en forståelse av hva vårt tidligere ”jeg” vil lære oss, hva det prøver å beskytte oss mot.  Når vi opplever smerte og skam, inngår vi avtaler med oss selv. Vi lover oss selv at vi aldri skal bli såret mer.  Vi vil aldri mer oppleve å bli avvist, så vi lover oss selv å være snill pike/ snill gutt. Vi lover oss selv at vi aldri skal glemme det som ble gjort mot oss. Kanskje lovet den lille gutten/den lille jenta: ”Jeg skal klare meg selv, så jeg aldri mer føler meg sårbar og hjelpesløs.

Vi lover oss selv … Disse avtalene var viktige for oss den gangen. De hjalp oss til å føle en slags verdighet. Men i dag hindrer disse avtalene oss i å leve et fullverdig liv. Det er derfor viktig å avdekke avtalene for så å skape nye avtaler som hele bevisstheten og underbevisstheten kan leve etter i glede og harmoni. Vi skaper vårt liv, og avtalene er de trosmønstrene som legger grunnlaget for livets overflod.