Pusten er kilden til liv. Vi kan nesten si at jo mer du puster jo mer liv får du. Dette kurset er for alle som rett og slett vil puste mer.

Kanskje fordi du ønsker å løpe fortere, gå lettere opp bakken eller fordi du vil konsentrere deg bedre. Pusten hjelper for at du skal sove bedre, le lettere eller ha mer energi.

Når vi opplever fare, sorg, sinne, frustrasjon eller er redd for å bli avvist eller forlatt, holder vi pusten. Vi binder følelsene vår i kroppen. I Pust Bedre på 1-2-3 så frigjør du pusten og du setter følelser fri. Kun fordi du puster bedre.

Du vil oppleve at du kan slappe av og senke skuldrene når du puster mer.

DU LÆRER IKKE PUSTETEKNIKKER. Pusteteknikker kan gjøre deg mer anspent. Dette handler om å frigjøre pusten slik at du kommer tilbake til din naturlige pust. Du lærer teknikker for å frigjøre pusten samtidig som vi gjøre disse øvelsene sammen. I løpet av 3 timer skal din pust være dypere og gå lettere.

Hvis har vært på pustekurs tildligere, så vil dette kurset likevel bidra til at du puster mer.

Det er ca. en time med teori og resten er praktiske øvelser. Du lærer mer om pustens fysiologi og pustens mysterier og om hvorfor det er så viktig å frigjøre pusten. Du lærer nok øvelser til å frigjøre pusten, myke den opp og styrke den.

Forskjellen på kurset «Pust deg Frisk og Glad» og «Pust bedre 1-2-3» er at dette kurset er mer konsentrert. Det er først og fremst for at du raskt skal komme i pusteform.