Denne utdannelsen er for deg som vil gå litt dypere i prosessen og for deg som vil instruere andre i å få en dypere, sterkere og en mer avslappet pust.

PUSTEUTDANNELSE – BLI EN PUSTELEDER PÅ 1-2-3

Del 1 – 1 kveld
Delta på kurset Pust Bedre på 1-2-3

Del 2 – 2 hele dager
Delta på:
Pust deg frisk og glad trinn 1 – (Frigjørende pust med litt mer dybde).
Pust deg frisk og glad trinn 2 – (Meditasjon og indre stillhet, Healing og pust).
Del 3 – 2 hele dager

Dette er kun for de som er med på pusteutdannelsen:
Gjennomgang av undervisningsopplegget for Pust Bedre på 1-2-3
Bioenergi og frigjørende pust

Del 4 – Eksamen

Observere 2 repetisjoner av kurset Pust Bedre 1-2-3. Gjennomføringen av dette vil diskuteres underveis.

Del 5 er ikke obligatorisk og kan gjennomføres etter eksamen

Det anbefales å ta kurset Hypnoteapi Modul 1 med Aseema.

Før del 3 må du kjøpe en lisens som gir deg rett til å holde kurset Pust Bedre på 1-2-3. Lisensen varer livet ut og inkluderer kompendium og Power Point presentasjon. Etter eksamen er det bare å sette igang å holde kurs eller gi individuelle timer i pust.

For oppstart av Pusteutdannelseen se kurskalenderen.

Påmelding: når du er klar så tar du kontakt med Aseema på aseema@aseema.com

«First one has to get roots into the earth
only then can you spread your branches into the sky like wings.
Unless you have roots, you cannot spread your wings into the sky.
The deeper the roots, the higher goes the tree…
almost reaching to the stars.»
– OSHO –