Videregående Private Subconscious Process

DettLogoPSHfarge_webe er PSP som anbefales å delta på når du har vært igjennom Grunnleggende PSP en eller flere ganger. Dette er PSP som tar deg dypere og jobber med å få frem mange flere av dine evner og egenskaper og samtid bringer deg i kontakt med sider av deg eller tilværelsen som du bare kan ane eksisterer.
Ta kontakt hvis du er interessert i noen av disse kursene. De blir ikke satt opp mindre jeg har min 4 personer som er interessert i denne PSP.

  • PSP for kroppen – for enhver ubalanse i kroppen (ca. 2 timer x 3 ganger)
  • Sjelehenting – Kontraktenes alkymi
  • Sjamanisk PSP – En sjamanisk reise gjennom underbevisstheten

PSP for kroppen – for enhver ubalanse i kroppen

Dette er en helt annerledes PSP som snakker til body-mind; Kroppens indre bevissthet. Det er en PSP som er laget for å skape balanse i kroppen. Den er for alle og er laget med bakgrunn i de erfaringene Aseema har hatt med PSH de siste 10 årene. Erfaring fra spiseforstyrrelser, migrene, stoffskifte forstyrrelser, allergi, overvekt, hodepine og andre ubalanser og psykosomatiske symptomer.

Som i all PSH snakker vi til din underbevissthet, ditt følelses sinn. Vi berører grunnleggende følelser og mønster som hindrer kroppen i å være i perfekt balanse. Når vi er fylt av glede, kjærlighet og harmoni, så vil kroppen finne tilbake til den perfekte balanse. Kroppen består bare av energi, og all energi har en vibrasjon. Våre tanker og følelser påvirker kroppens energi og derved også kroppens kjemi. Når kroppen er i ubalanse har de ulike cellene for lav vibrasjon. Det vi ønsker er å få energien i kroppen til å vibrere i perfekt balanse. Men da må vi gi slipp følelser som skam, frykt, skyldfølelse, sjalusi og sinne, for disse følelsene bidrar til at kroppens energi får en lavere vibrasjon og en lavere frekvens.

I tillegg; i denne PSH-en har vi også fokus på å endre underbevissthetens hypnotiske tilstand. Vi er hypnotisert til å tro at det er noe galt med oss. Vi er hypnotisert siden barndommen til å tro at kroppen svikter oss når vi er syke eller har smerte. Når kroppen har prøvd å vise oss at vi har nedbrytende tanker og overbevisninger som gir stress og ubehag, så har vi trodd det var noe galt med kroppen. Smerte og sykdom er kroppens beskjed om at vi må snu på de ubevisste og bevisste tankene og følelsene. Når vi dypt i underbevisstheten forstår at vi er verdifulle, at vi er perfekte, at kroppen har indre visdom som vet hvordan den er når den er i perfekt balanse, når vi kan kjenne en boblende indre glede og kjærlighet, da kommer kroppen tilbake til sin perfekte tilstand.

Visste du at den eldste cellen i kroppen kanskje bare er rundt 2 år. En av grunnene til at cellen ser gamlere ut, er at du har tanker som du holder fast ved. Tanker om at du har blitt gamlere, tanker om at du har opplevd så mye smerte og sorg, tanker om at du ting burde ha vært annerledes. Når du dypt i ditt indre forstår at du ikke lenger tregner å holde fast ved de gamle overbevisningene, vil kroppen endre seg.

Underbevisstheten forstår ikke forskjellen på det du tenker og tror er sant, og det som virkelig er sant. Når du tror at det er noe feil med kroppen din, så begynner underbevisstheten å justere kroppen til det er noe feil. Når du er overbevist om at kroppen din er perfekt, så vil underbevisstheten støtte deg i det også og skape en perfekt kropp.

Denne PSH er utviklet av Aseema Uglefot. Erfaringene fra hundrevis av klienter igjennom de sist 8 årene har lagt grunnlaget for denne PSH-en.

De tre sesjonene
Denne PSH består av 3 sesjoner hver på 2 timer.

Som i den grunnleggende PSP så vil du i den første sesjonen forbereder din underbevissthet på de forandringene som kommer. Du begynner allerede å forandre mønster og gi slipp på ubehagelige følelser som du kanskje til og med er bevisst, men som du ikke har klart å forandre tidligere.

I den andre sesjonen går du mye dypere, og finner den opprinnelige årsaken til de problemene du har i dag; kanskje frykt, sinne, sorg, … Og alt skjer i hemmelighet, i ditt indre.

I den tredje sesjonen fortsetter du å gå tilbake til den opprinnelige årsaken og du begynner også å ta i mot gode og oppbyggende følelser, begynner å åpne opp for noe nytt – erkjenner at du er en person som fortjener kjærlighet. Du begynner å kjenne glede og indre ro. Og du åpner opp for evner og ressurser som kreativitet, evne til å kommunisere klarere og tydeligere, evne til å bedre beslutninger osv.

Etter at du har gjort de tre sesjonene har din underbevissthet lært å oppmuntre kroppen og bevisstheten. Den har lært hvordan du skal gi slipp på gamle tunge følelser og den har lært hvordan den kan støtte deg selv ved å alltid velge tanker og følelser som gir deg glede, kjærlighet, kreativitet og indre harmoni.  

Denne PSP kan sette igang veldig mye spesielt på det fysiske planet. Gamle symptomer kan dukke opp for så forsvinne. Det er viktig å ha tid under og etter denne sesjonen til å bearbeide det som kommer opp.

VIKTIG!  I tilfeller av sykdom: PSP skal ikke være en erstatning for å søke medisinsk råd fra medisinsk personell.

For deg som har tatt PSP og ønsker å hente frem flere av dine ressurser og samtidig snu gamle overbevisninger og kontrakter.

Sjelehenting – Kontraktenes alkymi

På denne PSP-en vil det handle om å hente inn deler som har blitt ”glemt” på veien. Psyke betyr sjel, og vi skal hente inn deler av sjelen som rett og slett har forsvunnet eller gjemt seg bort underveis. Når vi opplever sjokk, traumer og erfarer ting som vi ikke kan forstå, så er det som om deler av oss forsvinner og det er disse delene som vi når skal hente ”hjem”. For at de delene skal kunne integreres så må de trosoppfatningene, kontraktene og overbevisningene som vi laget oss på det tidspunktet det skjedde forandres. Underbevisstheten må oppdage de kontakter som vi laget oss. Kontrakter som har hindret oss i å bruke alle våre egenskaper og ressurser. Eksempler på unyttige og begrensende kontakter: jeg kan ikke stole på noen jeg må være snill jeg må tilpasse meg Jeg tror ikke jeg trenger å si mer om denne PSP-en, du som skal være med vil vite at dette er for deg akkurat nå, der du nå er i livet.

Sjamanisk PSH
En sjamanisk reise gjennom underbevisstheten

En del av sjamanisme utdanningen.
Varighet: Hver sesjon varer 2 timer, det er 4 sesjoner.

Dette trommekurset ble laget som en del av sjamanisme utdanningen. Vi tilbyr det når for de som er interessert, men vi anbefaler på det sterkeste at man deltar på grunnleggende PSP først. På kurset Grunnleggende PSP lærer underbevisstheten hvordan den skal gi slipp på gamle mønster, følelser og spenninger. Dessuten lærer underbevissthet hvordan den skal åpne opp for din evne til å finne nye løsninger, evne til å sette grenser, din styrke og kraft. Dette grunnlaget er viktig når vi skal gjøre sjamanisk PSP.

Dette er en reise igjennom de viktigste energisentrene i kroppen (Chakraene) og energifeltet rundt kroppen. Vi løser opp i følelsesmessige og fysiske blokkeringer i energisentrene og minner underbevisstheten på hvordan du kan gi slipp på tanker, følelser og tunge energier som du har holdt fast ved så lenge.

I den vestlige verden har vi stort sett mistet vår kontakt med naturkreftene – med vår natur. Vi føler ikke at vi er i ett med alt rundt oss. Vi føler oss atskilt både fra naturen, med menneskene rundt oss og med det guddommelige, med Gud. På dette kurset kan du komme tilbake i kontakt med din opprinnelige livskraft og vi gjenoppretter den naturlige balansen i kroppen og bevisstheten, i hjertet og din væren.  Kanskje vil du oppleve øyeblikk av å bare være. Øyeblikk av å være i ett med alt.

Denne formen for PSH bringer deg mye dypere inn i din væren. Noen sier at det er som å komme hjem. En følelse av å ha blitt gjenforent med ditt essensielle selv.

Som i all annen form for PSH; verken du selv eller terapeuten trenger å vite noe om problemet eller årsaken til det.