Dette er PSP som kan gå enda dypere inn i spesielle områder av ditt indre sinn enn vanlig grunnleggende PSP.
Det Indre Barnet (forskjellig fra Gi Kjærlighet til Det Indre Barnet)
Åpne opp for overflod
Chakra og energibalansering
Sjelehenting

Egentlig skulle det ikke ha hatt noen vesentlig betydning hvilket tema PSP har siden den Grunnleggende PSP kan nå mange deler av underbevisstheten på engang. Dog viser erfaringene våre at det kan være nyttig å ha en spesiell oppmerksomhet på områder som underbevisstheten har en tendens til unngå.

Du kan også sende en forespørsel til Aseema dersom hun ikke har satt opp PSP med det fokuset du ønsker å ha akkurat nå. Da vil den neste PSP som du vil være med på, ha akkurat det temaet.

På et PSP kurs vill du alltid lære å gi slipp på stress og unødvendig bekymringer slik at energien igjen kan flyte fritt. Mer glede, inspirasjon, livskraft og kreativitet vil alltid være i fokus.

Kroppen (Body-mind)

Denne PSP-en handler også om å balansere kroppen. Hvis du får et lite kutt i fingeren, heles det kuttet veldig fort, for kroppen vet hvordan den skal komme tilbake i balanse. Hvis du derimot har hatt en sykdom over lenger tid, en skade eller en psykisk påkjenning, vil og nervesystemets alarmberedskap være aktivt og lang tid. Dvs. kroppen har da vært under, mer eller mindre, konstant stress. Og når vi utsettes for stress, så svekkes immunforsvaret og kroppens egen healing kraft.

I denne PSP-en vil din underbevissthet lære hvordan den kan komme tilbake til en tilstand av avslapning og indre ro, der kroppen igjen kan fokusere på å hele seg selv.

Alle har vi ulike oppfatninger om hvordan kropp og sinn fungerer. Noen av disse trosoppfatningene kan være nyttige for oss, mens andre kan skape uro, usikkerhet, sinne, sorg og stress. Disse trosoppfatningene vil hindre den naturlige healing prosessen i kroppen, derfor vil vi også på denne PSP-en fokusere på de trosoppfatningene som ikke bidrar til at din kroppen er i perfekt balanse.

Det indre barnet

(Denne er forskjellig fra Gi kjærlighet til det Indre Barnet)
Som i all Grunnleggende PSH berører vi grunnleggende følelser og mønster som hindrer deg i å bruke dine ressurser og evner. Her er det i tillegg fokus på de avtalene vi inngikk med oss selv som barn. Når vi opplevde avvisning, lovet vi oss selv «Jeg skal aldri mer være åpen og sårbar». Vi ønsket ikke å bli såret, derfor stengte vi heller av for følelsene. Vi begynte å tro at vi ikke er verdifulle, at det er farlig å bli såret, at det er vondt å bli forlatt. De fleste avtalene og trosoppfatningene er vi ikke engang klar over at vi går og bærer på. Like fullt påvirker de vår livsglede, vår kreativitet, vår energi og vår helse.

Åpne opp for overflod

Ved å gi slipp på tanker og forestillinger i det ubevisste kan du åpne opp for å ta imot mer enn du noen sinne hadde drømt om. Åpne opp for å ta imot overflod av glede, kjærlighet, penger, suksess.Underbevisstheten vet ikke forskjellen på ha som virkelig skjer og det som du forestiller deg skjer.

Når temaet for den grunnleggende PSH er ”Åpne opp for overflod” så handler det om å gi slipp på forestillinger og mønster som hindrer deg i å ta imot og som hindrer deg i å oppleve suksess og overflod.

Og som i all PSP (Private Subconscious Process); Terapeuten trenger ikke å vite noe om hva som har skjedd med deg, hva du har opplevd. Terapeuten trenger ikke å kjenne til årsaken til ditt problem i dag, og det trenger

heller ikke du. Alt skjer privat, varsomt og raskt i din indre bevissthet.

Sjelehenting

Når sjelehenting er temaet så vil det si at det først og fremst er mer fokus på kontrakter, trosoppfatninger og overbevisninger enn i en valig Grunnleggende PSP. Vi vil også ha mer fokus på de delene av sjelen eller psyken som du bevisst ikke er i kontakt med, men som absolutt påvirker tankene, følelsene og adferden din. PSP med tema Sjelehenting vil nødvendigvis gå dypere siden forkuset da er rettet inn på å virkelig finne tilbake til de hendelene i livet der disse delene av deg forsvant. Det blir også mer fokus på sjamanisk healing på den videregående PSP-en.

Chakra- og energibalansering

Her vil vi bruke elementer fra Vidergående PSP – Sjamanisk PSP.
Denne PSP-en handler om å styrke energiflyten. Både energiflyten i kroppen og i energifeltet rundt kroppen. Vi har en spesiell oppmerksomhet rettet mot alle de følelsene og energiblokkeringene i kroppen som hindrer den naturlige energiflyten. Følelser som sinne, sorg, hat, skam, maktesløshet, skyldfølelse og frykt kan lettere gi slipp når energiflyten er i balanse.

Dette temaet inkluderes alltid i forbindelse med PSP før eller etter Power Healing kursene. Og da er det også et spesielt fokus på vertikalenergien og Golden Ratio. Denne PSP-en retter også en spesiell oppmerksomhet mot Chakra systemet (energisystemet i kroppen). Ulike tanker, følelser og begrensende overbevisninger har en tendens til å følge Chakra systemet og Aseema har erfart at man ofte når dypere når underbevisstheten retter sin oppmerksomhet mot dette.