Siden er under utarbeiding.

Ta kontakt med oss hvis du har andre spørsmål.

• Terapeutisk meditasjon
• Hva er meditasjon
• Våre tanker og forestillinger
• En misforståelse – tankene våre skal forsvinne
• Hva er tillærte mønster – ”conditioning”
• Hva er hypnose og hypnoterapi
• En misforståelse – Hypnose er farlig
• Hva er intuisjonen
• En misforståelse – Terapi er for den som virkelig er syk
• Er healing mystisk

Hva er terapeutisk meditasjon?
Ved å bruke meditasjon og moderne hypnoterapi kan du oppleve å gi slipp på stress, gamle uvaner og mønster som hindrer deg i å leve fullt og helt. Vi bruker ulike teknikker for å bringe frem dine ressurser og evner. Terapeutisk meditasjon handler ikke om å endre sinnet, det handler om å gi slipp på det som du ikke er. Så du kan gjøre bevisste valg, og ikke valg som er styrt av ubevisste tanker og oppfatninger.

Hva er meditasjon?
De fleste av oss lever et liv styrt av tankene og følelsene våre. Meditasjon er en tilstand av tilstedeværelse. Du er bare intenst til stede her og nå. Du kan gjøre det akkurat nå ved å ha all oppmerksomhet på dette øyeblikket. Ha oppmerksomhet på pusten og kroppen. Hvis du beveger deg, kjenn bevegelsen. Hvis du tenker, se tanken.

Det finnes mange ulike meditasjonsteknikker. Teknikkene er ikke meditasjon, de kan hjelpe deg å nå en tilstand av meditasjon. Jeg har kommet med noen forslag til meditasjoner som er fine å begynne med. Dog, første steg på veien mot meditasjon er å legge merke til dette øyeblikket. Noen tror at meditasjon kun er for de som er spirituelt søkende. Meditasjon er for deg som vil puste mer, leve mer, føle mer … rett og slett leve her og nå. Det er et verktøy som alle kan bruke.

Våre tanker og forestillinger
Se også artikkelen «Tanker og helse» på bloggen ….
De fleste av oss lever et liv styrt av tankene og følelsene våre. Vi tror kanskje at vi er et rasjonelt tenkende individ, men i virkeligheten styres vi bare av gamle forestillinger og trosoppfattninger. Underbevissthet sin oppgave er å sette sammen informasjon og ut fra denne informasjonen danne seg et bilde av virkelighet. Den bryr seg ikke at informasjonen kanskje ikke er sann. Underbevissthet og kroppen vet ikke forskjell på det vi tror er sant og det som virkelig er sant.

En misforståelse – tankene vår skal bort
Nei, tankene vår har kommet for å bli. Eller det vil si, vi kommer til å fortsette å tenke, men de stressfulle tankene trenger ikke lengre styre livet vårt. Vi kan begynne å oppleve en distanse til tankene – oppleve å ”se” hva vi tenker. Da er det er opp til oss selv om vi vil tro på tankene. Du kan spørre deg selv neste gang du tenker en tanke som gir deg stress: ”Er det sant?» «Kan jeg virkelig være sikker på at det er sant?» «Hvordan reagerer jeg når jeg tenker den tanken?» «Hvordan ville jeg leve livet mitt hvis jeg ikke trodde på den tanken? ja, hvordan er det?»  … Så kan du snu tanken rundt.

Ja, dette var kanskje en litt for enkel forklaring, men det er enkelt, når du vet hva du skal gjøre.

Hva er tillærte mønster – ”conditioning”?
Helt fra den spede barndom begynner vi å danne oss forestillinger om virkeligheten. Det er viktig for oss å føle at vi forstår den verden som er rundt oss, og hvis den virker uforståelig, så lager vi oss bare tanker og bilder av hvordan den er. De forestillingene og overbevisningene om hvordan verden er følger oss hele livet hvis vi ikke aktivt går inn og endrer dem. Vi bruker metoder som NLP (reimprint), regresjon. PSP, Voice Dialogue eller sjelehenting for å endre på de forestillingene og trosoppfatningene som vi var overbevist om var sanne.

Når vi tror at vi har forstått verden lager vi oss avtaler og kontrakter. Disse avtalene gjør vi med oss selv eller med Gud eller verden. Det kan være avtaler som: «jeg kan ikke stole på andre enn meg selv», «jeg må ikke slippe andre innpå meg, for da kan jeg vli såret», «jeg må ikke bli såret for det er farlig», «jeg må ikke være for glad/ for trist/ for åpen/ for tillitsfull/ …», «jeg må være snill», og mange flere.

Avtalene og trosoppfatningene gir oss en form for trygghet. Det gir oss en falsk følelse av at vi forstår. Disse forestillingene og avtalene påvirker vår utvikling, påvirker vår personlighet. Vi er så identifiserte med disse mønstrene at vi tror de er oss. På engelsk kaller vi det ”conditioning”.

Vi kan også si at vi er hypnotiserte. Hypnotiserte til å tro at dette er virkeligheten. Vår oppgave er å bidra til at du blir bevisst disse mønstrene, slik at du kan våkne opp av hypnosen.

Hva er hypnose og hypnoterapi?
Det finnes utrolig mange definisjoner på hypnose, men den jeg liker best er: Hypnose er fokusert oppmerksomhet. Eller den som er like bra er: Hypnose er en endret sinnstilstand.

Og da sier det seg selv at vi blir hypnotisert flere ganger om dagen: Når vi lytter til radioen (virkelig hører etter) eller lytter til hva en venn eller venninne sier, da er vi hypnotiserte. Det er kanskje ikke en dyp hypnose, men likevel en hypnose.

Kan du dumme deg ut eller avsløre hemmeligheter
Du kan ikke tvinges til å gjøre noe du ikke ønsker å gjøre i hypnose. I vanlig hypnose vil legen eller psykologen at underbevissthet skal avsløre hva som skjedde, de vil at underbevisstheten skal fortelle hva årsaken til problemet er. Men det er en grunn til at underbevisstheten helt frem til nå, ikke har ønsket at det bevisste sinnet skal kjenne svarene. Derfor er det vanskelig å få et slikt svar. Hvis klienten er riktig ”flink” så vil han/hun bare gi svar som er trygge og ufarlige, svar som ikke løser opp i årsaken til problemet.

I noen former for hypnoterapi er resultatet avhengig av at klienten gjenopplever hendelsene. I Private Subconscious Process og også i ulike NLP metoder, så trenger ikke klienten å gjenoppleve hendelsen, der handler det om at underbevisstheten oppdager at det som har vært er forbi. Og det handler om at underbevisstheten selv får oppdage de nye mulighetene og oppdage hvordan den kan gi slipp på stress, uro, smerte osv.

En misforståelse – Hypnose er farlig?
Du er allerede hypnotisert! PSH og terapeutisk meditasjon handler egentlig om av-hypnotisering. Du er hypnotisert til å tro at du ikke er god nok, at du må være perfekt, at du ikke er vakker, at du ikke er fantastisk, at livet er farlig, at du ikke er trygg eller at … Listen kan være lang eller kort, men uansett så er negative hypnoser veldig skadelige. De ødelegger helsen, selvtillitten, gleden, livet, …

Det kan være forskjellig for en kvinne og en mann, for en nordmann og en araber, men det som er felles er at vi alle er hypnotisert til å tro at våre forstillinger er sanne. Og det er en av grunnene til at de så kaøte «tysker tøsene» fikk gjennomgå den samme torturen av oss nordmenn etter krigen som vi hadde opplevd at tyskerne påførte oss.

Hva er intuisjon?
Se også artikkelen «Intuitiv Kommunikasjon» på bloggen ….
Intuisjon er en av de mest kraftfulle hjelpemidlene vi har til rådighet for å løse problemer og oppnå det vi ønsker oss. Å lytte til intuisjonen betyr å lytte til all din erfaring og all den informasjonen du har tilgjengelig i din personlige underbevissthet og i den kollektive bevissthet.

Bevissthet har tilgang til veldig lite informasjon. Når vi kun lytter til den bevisste eller analytiske delen av hjernen, tar vi beslutninger og valg som stort sett bygger videre på det som vi allerede gjør, men når vi lytter til intuisjonen kan oppdage at vi tar valg som originale og unike. Valg som er kreative og nytenkende.

En misforståelse – Terapi er for den som virkelig er syk
Terapi er for alle, men vi kan vel like gjerne kalle det coaching alt det vi gjør og ikke terapi. For hensikten med det vi gjør er at du skal finne frem til dine ressurser og egenskap, og du skal frem til dine svar på hva som er rett for deg.

Ordet terapi kommer fra det greske ordet «therapeuo» som betyr ”å bry seg om, å tjene” (på engelsk «to care for, to serve»). Og ordet peuo ligner på det greske ordet «poieo» som betyr å gjøre, å skape, å skape mesterlig (på engelsk «to do, to make, to create artfully»).

Og det greske ordet ”Thera” betyr ”under, mirakel” («wonder, miracle»).

Med andre ord, det greske ordet «therpeuo» “å ta vare på”, betydde opprinnelig “å mesterlig skape et mirakel” («to create artfully a miracle»).

Er healing mystisk?
Ja, like mystisk som livet. Kroppen din heles hver eneste dag. Celler dør og nye vokser til. De fleste har opplevd at sår gror uten medisin eller mystiske ritualer. Enhver doktor sin oppgave er å helbrede, eller det burde i hvert fall være det. Men det viktigste er at du kan helbrede (du er en healer). Du heler din kropp. Du kan gjøre deg selv hel. Og det er ditt ansvar. Det handler ikke bare om kroppen, det handler om hele deg. Kropp, sinn og sjel (uansett hva du kaller sjelen). Terapeuten kan i beste fall være en guide, en vei-leder, men det er du som har an-svaret, det er du som har svaret. Du har ansvaret for ditt liv.