Private Subconsciou Healing for barn

PSH for barn er mer som en eventyrstund for barn og voksne.

AseemForside_Jakten_jakten_pa_kilden_weba leser gjerne for barn i barneskolen eller på fritidsordningen, eller for barn i andre sammenhenger.

Ta kontakt for å bestille boken«Jakten på kilden – et eventyr».

Dette er første delen i PSH for barn og samtidig «bare» en eventyrstund.

Alle barn fra 3 år og oppover kan delta. Det er fint om dere har lest boken noen ganger først. Barn under 7 år bør helst komme sammen med voksen.

Eventyrstunden varer ca. 1,5 time.

Eventyret skal bidra til at barnet ser flere muligheter. Hensikten er at eventyret skal bidra til at barnet får utviklet sin evne til å løse opp i følelser og til å uttrykke dem istedet for å hjemme bort følelsen. Det er det første eventyret i en rekke på fire eventyr. Hensikten med disse eventyrene, er som med de fleste eventyr, å vise hvordan vi kan få frem mer av vår styrke, kjærlighet, selvrespekt og kreativitet. Hvordan vi kan utvikle oss som mennesket.

Et barn, mennesket, møter mange situasjoner som krever mot. Mot til å se ting i et nytt lys, på en ny måte. Mot til å ta valg som er til det beste for deg og ditt liv. Eventyrene om Espen Askeladd viser oss at hvert individ er unikt. Det er ingen andre som kan gi oss mot til å leve vårt liv. Per og Pål som gjorde som alle andre og de målbandt ikke prinsessen, det var det den gutten som grov i aska som gjorde. Aseema sitt ønske med eventyret «Jakten på kilden» er å gi nytt liv til de gamle eventyrene og samtidig bidra til noe nytt som kan ha en annen betydning for oss.

Hvorfor PSH for barn
Gjennom å få mer selvrespekt og selvtillitt vil barnet lettere ta de riktige valgene. Og for å ta de riktige valgene trenger vi mot, og vi har alle det motet vi trenger. Alt vi trenger å gjøre er å forstå at vi har det. Ikke forstå med hodet, men forstå i dypet av underbevisshten. Og ikke bare forstå, men virkelig kjenne og vite at vi har det motet og den kraften i oss.

Dette er hva PSH for barn handler om. Og det er også det detteeventyret handler om.