Brorens-frihetBare for et øyeblikk forestill deg hva som ville ha skjedd hvis du hadde hatt all den kjærligheten og tillitten du alltid har drømt om – og kanskje til og med mer. Føler du at det ville ha bidratt til at du i dag kunne ha kommunisert lettere, hatt et bedre forhold til dine nærmeste, følt deg tryggere, vært mer kreativ, hatt en bedre hukommelse …?

Det høres kanskje for fantastisk ut at dette skal kunne skje på 2 timer, men PSH (Private Sub-Conscious Healing) jobber dypt i underbevisstheten. Og underbevisstheten fortsetter å gi slipp og sette fri gamle spenninger, forestillinger og mønster lenge etter denne sesjonen.

PSH tar sikte på å løse det opprinnelige problemet. Ikke bare bli kjent med, men løse opp i den opprinnelige årsaken som ligger i underbevisstheten.

Dette er en litt annen måte å tilnærme seg det indre barnet på. Det er for deg som ønsker å la ditt indre barn få vokse opp i kjærlighet og harmoni. Når barnet føler seg elsket, da kommer tillitten til seg selv og livet tilbake. Det er ikke for seint, du kan gjøre det nå.

Varighet: Det er kun én sesjon på 2 timer. Den anbefales å ta deLotusenPSH_250pxtte kurset flere ganger.
Det er et kurs for ditt indre barn.

Dette kurset kan du delta på selv om du ennå ikke har deltatt på grunnleggende PSP. For deg som allerede har gjort PSP så vil dette være en fin fordypning.

Ta kontakt for å få dato for neste Gi Kjærlighet til det indre barnet.