For å si det enkelt: PSP er for deg som vil få frem mer av dine ressurser og egenskaper som selvtillitt, glede, kreativitet, konsentrasjon, energi m.m. PSP hjelper deg også å gi slipp på gamle ubehagelige følelser, uro og stress.

Denne formen for hynpnoterapi er så effektiv fordi du jobber i det skjulte i din underbevissthet. Verken du eller din terapeut trenger å vite hva som har skjedd eller hva som gir slipp. Alt skjer i dypet av din bevissthet.

I Grunnleggende PSP berører vi grunnleggende følelser og mønster som hindrer deg i å bruke dine ressurser og evner: Frykten for å miste, frykten for å bli forlatt, frykten for ikke være god nok, skam, sinne, sorg, skyldfølelse, maktesløshet, …

Når du gir slipp på disse følelsene og gamle oppfatningene av deg selv og livet, så begynner du også å få frem mer kjærlighet til deg selv og andre, blir mer avslappet og harmonisk, får en indre ro, blir mer kreativ, styrker din evne til å sette grenser, kjenner letere hva du vil, hva som er viktig for deg, det blir letter å ta beslutninger ….

PSP består av 3 sesjoner fordelt noenlunde på denne måten:

I den første sesjonen forbereder du din underbevissthet på de forandringene som kommer. Du begynner allerede å forandre mønster og gi slipp på ubehagelige følelser som du kanskje til og med er bevisst, men som du ikke har klart å forandre tidligere.

I den andre sesjonen går du mye dypere, og finner den opprinnelige årsaken til de problemene du har i dag; kanskje frykt, sinne, sorg, … Og alt skjer i hemmelighet, i ditt indre.

I den tredje sesjonen fortsetter du å gå tilbake til den opprinnelige årsaken og du begynner også å ta i mot gode og oppbyggende følelser, begynner å åpne opp for noe nytt – erkjenner at du er en person som fortjener kjærlighet. Du begynner å kjenne glede og indre ro. Og du åpner opp for evner og ressurser som kreativitet, evne til å kommunisere klarere og tydeligere, evne til å bedre beslutninger osv.

Etter at du har gjort de Grunnleggende PSH har din underbevissthet lært nye måter å løse problemer på og den har lært hvordan den kan finne nye og mer kreative løsninger.

Les mer om endringer som kan oppleves etter PSP her …

Frank Wright (en av grunnleggerne av PSH-Therapy) siterer i sin bok ‘Emotional Healing’:

Du kan velge mellom flere former for PSP:

  1. Ulike tema for grunnleggende PSP (2 x 3 timers kurs eller 3 x 2 timer)
  2. Gi Kjærlighet til Det Indre Barnet (2 timers kurs)
  3. Regresjon – gå tilbake til tidligere tider (2-3 timers kurs)
  4. Videregående PSP
  5. PSP for barn

 

«Etter at jeg var med på PSP første gang har det skjedd så mange endringer i måten jeg tenker på. Jeg er mer avslappet og harmonisk.»
– Lærer i videregående skole

«Jeg har mer indre ro og jeg opplever at jeg er mer tilstede i hverdagen.»

«Jeg er mer glad og åpen. Selv når alt rundt meg koker, holder jeg roen og finner lettere smarte løsninger på problemer som før virket overveldende.»

PSP (Private Subconsciou Process) er en prosess

PSP er en prosess som skal hjelpe deg å få frem mer av den du er. Få frem mer av dine ressurser og evner og ubrukte egenskaper. Vi går dypt i ditt ubevisste sinn, dit ditt bevisste sinn ikke kan gå, og løser opp i spenninger og gamle trosoppfatninger og overbevisninger som hindrer deg i å være den beste utgaven av deg selv.

Gamle mønster og uvaner forsvinner, og du blir en mer avslappet og naturlig person, samtidig som du vekker opp mer energi, livskraft, inspirasjon og kreativitet. Naturlige følelser som glede, kjærlighet til deg selv og andre og indre ro får komme tilbake til deg.

Hvordan oppstår stress i vårt indre?

I tidlig barndom opplever de fleste av oss at deler av vår personlighet, deler av den vi er, ikke alltid blir ønsket velkommen av omgivelsene. Når vi opplever avvisning eller kritikk, kan det være en traumatisk opplevelse for et barn.

Opplevelsen kan virke ubetydelig for en voksen, men for et barn kan det være nok til at barnet lager seg forestillinger om at «jeg kan ikke stole på noen», » jeg er ikke elsket», «jeg er ikke verdiful» …. Det kan være noe så enkelt som at far går på jobb, når barnet ville være sammen med han. Eller at mor går fem minutter ned for å hjelpe naboen, når barnet sitter på potta og føler seg hjelpesløs. Eller det kan være mer alvorlige avsininger som å bli forlatt på sykehuset, eller at noen dør, skilsmisse, vold, kjefting, konstant kritkk uansett hva man gjør …

Overbevisninger som vi har laget oss tidlig i livet, kan skape utrolig mange fysiske og følelsmessige problemer seinere i livet. Som f.eks. mangel på energi, søvnløshet, smerter, dårlig immunforsvar …

Når de gamle «programeringene» faller bort, kommer de naturlige følelsene og egenskapene tilbake til deg, og da vil det bli lettere å velge å leve det livet som du vil ha, tenke de tankene du vil tenke, føle det du vil føle.

Løser PSP problemet?

PSP tar sikte på å løse den ubevisste årsaken til problemet. Det er nesten som du har vært hypnotisert siden barndommen, og nå skal du avhypnotiseres. Da trenger underbevisstheten å gjenoppdage dine egne verdier, troen på deg selv, ditt selvverd og kjærligheten til deg selv. Dette er din fødselsrett.

Er PSP hypnose?

Vi blir hypnotisert mange ganger om dagen. Hypnotisert til å tor at vi ikke er god nok, at vi ikke er verdifull, at vi må gjøre ting perfekt … Vi kan godt si at PSP er en avhypnotisering. Den vekker deg opp fra de gamle tankemønstrene. I PSP gjør vi underbevisstheten oppmerksom på at de overbevisningene kanskje ikke er nyttige lenger å tro på. Vi viser det ubevisste sinnet hvordan den nå kan gi slipp.

Må du fortelle noen om dine opplevelser?

Nei, underbevisstheten jobber dypest når den slipper å analysere problemet. Verken du eller terapeuten trenger å vite noe som helt om hva som er årsaken. Du trenger heller ikke å gjenoppleve fortiden eller ha noen form for utlevelse (katarsis) for å kunne gi slipp. Det skjer privat, varsomt og raskt i ditt indre sinn, altså i underbevisstheten. Derfor kalles metoden for Private Subconscious Process.

Hva er egentlig underbevisstheten?

Underbevisstheten er ikke en atskilt del av deg. Den er betegnelsen på den delen av sinnet som rommer tanker og følelser som du ikke har bevisst kontakt med. Det er det indre sinn, og det er følelsessinnet. Her finner du ditt livsarkiv med alle efaringene dine og alt du har lært. Det når ned i dypet av de kreative, intuitive og følelsesmessige nåvåene av ditt sinn. Underbevisstheten rommer våre underliggende trosoppfatninger, forestillinger,  overbevisninger, tillærte adferdsmønster og følelser (emosjoner) som danner grunnlaget for våre vaner, tanker, reaksjoner og følelser – både positive og negative.

Hva skjer i en PSP sesjon?

Oppgaven til terapeuten (eller coachen) er å lede klientens dypere bevissthet inn i den delen av det ubevisste sinnet (underbevisstheten) der virkelig forandring kan skje. Det er viktig å vite at det utelukkende er klienten selv som har den nødvendige visdom, innsikt, intelligens og kraft til å gjennomføre forandringene. Når det ubevisste sinne reaktiverer disse ressursene, kan endringene skje i dypet av din bevissthet, uten at ditt bevisste sinn trenger å vite hva som gir slipp.

Hvordan føles det og motta PSP?

Klienten har alltid kontroll og for meste høre det som terapeuten (coachen) sier. Han/hun vil vanligvis føle en viss grad av mental og fysisk avslapning tilsvarende dagdrømming eler meditasjon. Derfor kaller PSP også for teateutisk meditasjon. Når klienten er i denne avslappende tilstanden, snakker hun/han ikke. Og det er ingenting ditt ubevisste sinn trenger å avsløre eller fortelle om. Alt skjer som sagt i hemmelighet, privat i ditt indre sinn.

Hvor mange sesjoner trenger du?

Grunnleggende PSP består av 3 sesjoner, som bygger på hverandre. Første gang man gjør grunnleggende PSP, er det veldig viktig å være med på alle tre. Neste gang du er med på grunnleggende PSP, velger om du vil ta en eller flere sesjoner. For hver gang du tar PSP vil det være noe nytt og annerledes du berører, for det som indre har løst opp i, er for alltid løst.

Både «Gi kjærlighet til det indre barnet», «Løse opp i tidligere tider (tidliere liv)» og «Åpne opp for overflod» er kun én sesjon. Denne PSP kan man velge å ta uten å være med på grunnleggende PSP.

Hvordan kan du vite at PSP er noe for deg?

Hvis du ønsker å bli en mer balasert og glad person, er PSP noe for deg. Hvis gjerne vil oppdage mer av din kreativitet, dine evner, talenter og muligheter, eller oppdage områder av livet ditt som du tidligere har oversett eller ikke har vært i stand til å utnytte, da er PSP noe for deg.

Noen av de mest vanlige forandringene som skjer innen de første dagene eller ukene etter at du har vært med på PSP, er at du blir mer oppmerksom på tanker og følelser, mer aksepterende og fleksibel. Du føler mer selvrespekt, selvverd, føler deg mer i balanse, , føler indre ro og glede, føler at det er lettere å sette grenser, lettere å kommunisere og lettere å snakke fra hjertet.

Etter PSP kan du oppdage at følgende symptomer kan forandre seg:

  • Stress, hukommelse og konsentrajosnsproblemer, søvnløshet, depresjon, prestasjonsangst (seksuelt, idrett, studier, jobb) og andre mentale problemer.
  • Lav selvtillit, mangel på selvsikkhet, blyghet, sjalusi, skyldfølelse, sorg, aggresjon og andre emosjonelle problemer.
  • Røyking, overspising og andre uønskede vaner.
  • Psykosomatiske symptomer som migrene, eksem, forstoppelse og muskelspenninger.

VIKTIG!  i tilfeller av sykdom: PSP skal ikke være en ertatining for å søke medisinsk råd fra medisinsk personell.

Aseema tok sin PSH utdannelse med Leigh Titus i 2000/2001. Hun er også utdannet i NLP (Neuro-Linguistic Programming), Hypnoterapi, Coaching, The Work, Frigjørende pust, ulike former for Healing m.m. Med utgangspunkt i Aseema’s bakgrunn og erfaring utviklet hun PSH videre og hun valgte etterhvert å endre navnet til Private Subconscious Process.

Flere tusen mennesker har vært med på PSH og PSP med Aseema. Det har vært en spennede prosess og i seg selv er PSP en prosess. Aseema sier at det har vært veldig spennende å se hvordan hver og en tar til seg PSP. Noen er fornøyd med en omgang med Grunnleggende PSP, mens andre får aldri nok. De ønsker og gå dypere og få tak i flere og flere ressurser, evner og egenskaper.

Den Grunnleggende PSP er opprinnelig utviklet av psykologer i Australia og de kaller prosessen for Private Subconscious-Mind Healing eller PSH Therapy. Grunnleggende PSP følger strukturen til den opprinnelige PSH.

VIKTIG! I tilfeller av sykdom: PSH skal ikke være en erstatning for å søke medisinsk råd fra medisinsk personell.