Healingsirkel

Runebommen

På disse sirkelene renses energiene i og rundt kroppen. Vi vekker opp din egen healing kraft, livskraft og glede.

Siden alt det du mentalt og følelsesmessig forløser, må gå igjennom kroppen, vil vi hjelpe til ved å øke energigjennomstrømningen, ved å vekke opp ditt kraftsenter og ved å la healingenergi fylle koppen og la den strømme igjennom deg.

Vi bruker lyshealing, ledete meditasjoner, trommereiser og Terapeutisk meditasjon.

Temaet varier på de ulike kvelden. Det kan være:
  • Ta tilbake din kraft
  • Åpne opp for overflod.
  • Styrke din healing kraft

Når vi er flere i en sirkel, så blir det mye sterkere enn når vi gir individuell healing.
Når vi er mange, så er det mer energi i rommet.Når vi skaper en sirkel lager vi et kraftfelt.