Hva mer trenger du for at du skal kunne si; «Jeg lever mitt drømmeliv»?

Skriv ned en liste over det du mener du trenger for at du skal kunne si det «Jeg lever mitt drømmeliv!». Hva mangler for at du skulle kunne rope det ut til verden og ikke minst til deg selv.

Window lastet ned fra pixabayDet er veldig lett å ha fokus på det som du ikke vil ha. Men hva er det egentlig du vil ha? Hva vil vil du ha mer av? Mer fritid? Hvis du har mer fritid hva vil du fylle den med? Hva vil du gjøre, hvem vil du være mer sammen med,, hvor ofte vil du gjøre det? Og når du har mer av det du vil ha i livet ditt, hvordan føler du deg da? Hva har du da mer av? Mer kjærlighet, mer glede, nærhet, bedre helse …? Det er viktig å vite hva du vil ha, hvor mye du vil ha av det, med hvem og kanskje viktigst av alt hva vil det gi deg å ha akkurat det.

Nøkkelen til overflod?

Boken «Hemmeligheten» beskriver mange av stegene til overflod og suksess.
Sagt med veldig enkle ord så beskriver boken hvordan vi kan tenke, snakke og føle oss til overflod. Det er kanskje litt forenklet, men det er faktisk de mest grunnleggende verktøyene vi har for å skape overflod. Dog er selvsagt handling enda viktigere enn tanker og ord. Altså som bibelen beskriver det så skapes livet vårt og kanskje ikke minst identiteten vår av tanker, ord og gjerning. Og når vi først er inne på bibelen, er tro det som virkelig kan flytte fjell. Og da snakker jeg ikke om gudetroen, men om overbevisninger og forestillinger som vi tror fullt og fast på.

Tror du at det er mulig å alltid velge det som gir deg mest glede.

OG samtidig: ALLTID velge å glede deg over det livet du har valgt akkurat her og nå

På kurset «Veien til Overflod» oppdager finner du frem til dine ubevisste overbevisningene som hindrer deg i å leve det livet du vil ha. Det handler om å skape nye overbevisninger som er mer nyttige for oss. Det er lett å tenke positivt, men det hjelper deg ikke hvis du ubevisst ikke tror på de tankene. Tro er fundamentet. Når du virkelig tror, ja, da kan du flytte fjell, i hvert fall billedlig talt.

«People do not attract that which they want, but that which they are.»

James Allen

“When you are grateful, fear disappears and abundance appears.” ― Anthony Robbins

Det som kan hindre meg eller deg i å leve etter dette mottoet er våre overbevisninger, og spesielt ubevisste overbevisninger. Altså, overbevisninger som du ikke er klar over at du tror på. Kanskje har du en overbevisning om at «suksess bare kommer gjennom slit og svette». Eller en overbevisning i Jantelov stil: «du skal ikke tro at du er noe», eller «hvis jeg ønsker meg for mye, så blir jeg skuffet», «de som ser for glade ut, de bare later som om de lykkelige», «etter glede, kommer det alltid skuffelse» … Og som sagt, de mest destruktive overbevisningene er vi ikke engang klar over at vi påvirkes av.
Selv om du tror at du ikke fortjener suksess, betyr det ikke at hele deg tror det. Du kan være overbevist om at du er fantastisk og verdifull, mens ubevisst går en del av deg og tror at du ikke fortjener suksess og overflod.  Denne indre konflikten kan hindre deg i å oppleve suksess. Eller kanskje det er motsatt: du er overbevist om at det er lett å gjøre suksess, men du tror ikke du er verdifull, og dermed vil du ikke glede deg helt og holdt over suksessen.
Derfor er det så viktig å se på hvilke overbevisninger som du vil beholde, og hvilke overbevisninger som stemmer med den du vil være og det livet livet du vil ha.
Overbevisningene er kanskje det viktigste å jobbe med for å få suksess. Når dine overbevisninger støtter dine ønsker, kan du begynne å gjøre deg om til en magnet som tiltrekker seg overflod, tiltrekker seg det du vil ha.

Abundance – bli en magnet for overflod

Tankene våre er som magneter

Tankene våre er som magneter! Jo mer fokuserte tankene er, jo mer kan vi trekke til oss av kjærlighet, penger etc. Og tankene må være positive, det hjelper ikke å tenke på det vi ikke vil ha. «Ikke” eksisterer ikke i underbevisstheten vår og heller ikke i eksistensens bevissthet/universets bevissthet/Gud (det som er større enn oss og som vi er en del av).

Det vi frykter og det vi ikke vil ha det får vi. For når du sier ”jeg vil ikke være fattig lengre”, sier du egentlig: ”jeg vil være fattig”. Det er det din underbevissthet hører. Og underbevisstheten vil alltid forsøke å manifestere dine tanker. Det hjelper ikke å skyve ”ikke-tankene” eller frykten bort, men det handler om å bli bevisst tankene du har. Bli bevisst alle trosoppfatningene og de ubevisste kontraktene. Samtidig kan du begynne å sende ut nye POSITIVE tanker; ”jeg gleder meg over alt det jeg har».

Vi tiltrekker oss det vi allerede føler at vi har!

Likt tiltrekker likt

Kjærlighet tiltrekker kjærlighet, glede tiltrekker glede, … Følelsen er viktigere en selve tanken. Når jeg tenker at jeg drømmer om å dra til Florida, er ikke det nok, men hvis jeg forestiller meg er der og kjenner følelsen av glede, av sprudlende glede, og ser det for meg som jeg er der. Er det enda sterkere. Når jeg reiser til nærmeste strand og går på stranden og forestiller meg at jeg er i Florida og går på stranden er det enda sterkere.

Vi velger hva vi gjør. Vi velger våre handlinger. Vi velger den vi er. Når vi smiler (om vi later som betyr det ingenting), så tiltrekker vi oss glede. Når vi gir bort gaver, forteller vi underbevissthet at vi har overflod. Her ligger det så mange mulighet og så mange skatter og bare venter på deg.

Altså, snakker vi om tanker, ord og gjerning (å være) og av de er handling altså gjerning, det mest kraftfulle. Det vil si at hvis du tenker at du har overflod og kan få alt det du virkelig ønsker deg i livet, og du uttrykker det og skriver det ned, og samtidig lever med følelsen av at du har overflod (virkelig kjenner det) så vil overfloden komme.

Visualisering

Å jo «flinkere» vi blir til å visualisere det vi ønsker oss, jo lettere er det å manifestere det. Og jo flere gode følelser vi har rundt det vi visualiserer jo raskere manifesterer vi det vi tenker på.

Underbevisstheten vet ikke forskjell på virkelighet og det vi tror er virkelig. Så når du føler at du har overflod, kommer overfloden.

 

Er du villig til å gjøre det som trengs – DU FÅR DET DU ER

Dette er kanskje den største utfordringen. Vi vil ha en bedre betalt jobb, men er du villig til å redusere fritiden din. Er du villig til å ta den utdannelsen som trengs? Er det virkelig dette du vil?

Noen ganger oppdager du at det finnes andre måter å nå målene på. Er det virkelig en bedre betalt jobb du ønsker, eller er det en morsommere jobb. Hva er det egentlig du vil ha? Her er det viktig å ha verktøy for å finne frem til hva det er du egentlig ønsker, ikke bare det du drømmer om, men det du VIL HA!

Hva motiverer deg? Hvordan kan du bli mer motivert? Hvilken fremtid frister det deg å jobbe mot.
På dette kurset lærer du hvordan du får dine drømmer til å bli til virkelighet. Du lærer hvordan du skaper en mer fristende  og motiverende fremtid.

Motsetninger

Du skaper din overflod. Det er ingen motsetning mellom indre vekst og overflod. Og det er ingen motsetning mellom det å tjene penger og å gjøre det du elsker å gjøre. Og til slutt det er ingen motsetning mellom å tjene penger og gjøre noe som er bra for andre og for jorda.

Det  handler om å bli bedre til å oppdage hva du virkelig vil ha i livet. Det gjelder jobb, karriere, relasjoner, kjærlighet, suksess, boforhold, penger, glede, inspirasjon og motivasjon. Deretter: hvordan kan du få dine ønsker til å bli til virkelighet.

Din sanne vilje – Du er kilden til din overflod

Når du følger din intuisjon og din sanne vilje og du lever det livet du var ment å leve, da blir du en magnet for overflod; kjærlighet, glede og penger! For når vi lever det livet som det er meningen vi skal leve og når vi virkelig tror at vi fortjener overflod, da kommer overfloden.

Når du gjør det du elsker å gjøre så viser du kjærlighet og respekt for deg selv og da kan du skape overflod og suksess. Og når du føler overflod av kjærlighet kan du simpelthen ikke unngå å dele det, du flyter over av kjærligheten og du deler denne kjærligheten med venner, familie, hele universet. Og når du gjør det du elsker å gjøre mens du skaper overflod av penger da kan du virkelig bruke tiden din på å spre glede. Penger er en kraft som virkelig kan skape noe godt for deg selv og andre. Din indre vekst vil styrke din evne til å manifestere overflod, og din evne til å manifestere overflod vil bidra til at du virkelig kan bidra til at jorden blir et bedre sted å være.

Strever du med penger 

Det er flere som har vært på kurs med meg om Overflod som har startet med følgende kommentarer:

«Penger er ikke viktig for meg.» «Jeg vil ikke ha fokus på materielle ting.» «jeg vil ha en åndelig oppmerksomhet.» «For meg betyr det ingenting å være fattig.»

I min verden er det ingen motsetning mellom penger og det å være åndelig. Penger er bare et verktøy vi bruker til å få det livet vi vil ha. Materielle ting og penger kan være åndelige verktøy. Det er du som bestemmer hvordan du vil bruke pengene. Gå på kurs, lære nye ting, utvikle deg, reise ut i verden og oppleve nye ting, bruke tid på å bare VÆRE, … leve det livet du var ment å leve.

Når vi gir slipp på forestillingene om at penger ikke er åndelig, tillater vi oss å leve det livet vi var ment å leve.

Bare et lite tips: Hvis du strever med penger er det kanskje fordi du har noen forestillinger som hindrer deg i å ha det, forestillinger som: «jeg fortjener det ikke», «jeg får likevel aldri det jeg ønsker meg», «hvis jeg har mye penger, vil det stilles alt for mange krav til meg», «hvis jeg får mye penger, er det noen andre som får mindre», «man skal ikke tro man er noe» …. Eller kanskje du ikke har overflod fordi dine valg i livet vært passive, altså du har gjort det som har vært forventet av deg. Når vi ikke følger vår egen vei kan livet både bli tungt, problemfylt og det hele kan føles meningslaust. Da er små muligheter for at du vil kunne skape overflod og suksess. Men noen ganger strever vi med penger fordi det fremdeles er noe vi trenger å lære ved å ikke ha penger.

Dog handler det uansett som oftest om forestillinger og tanker som du skal lære å gi slipp på.

Hva skal pengene gi deg

Hvis du ønsker mer penger så er det også viktig å spørre deg selv hva du ønsker at pengene skal gi deg. Og deretter kan du finne ut hvordan du kan skape essensen av de tingene akkurat nå. For eksempel hvis du ønsker at penger skal gi deg muligheten til å tilbringe mer tid med familien så kan du begynne med å tilbringe mer tid sammen med familien. På denne måten forteller du din underbevissthet at dette er viktig for deg og at du respekterer dine egne ønsker.

Så akkurat nå, bare tenk på noe du ønsker deg (begynn med noe du vet at du kan få). Visualiser det, visualiser eller føl at du har det, akkurat nå. Tenk på hva du vil si når du har det. Se for deg at du har det og at du forteller vennene din om det. Virkelig føl hvordan dette kan bidra til at du har det bedre, at det til ditt beste, kanskje til og med bidrar til din indre vekst.

Våre tanker blir vår virkelighet
Eksistensen, universet, gud, Tachyon energien støtter våre tanker. Negative så vel som positive. Sannheten er at hvis vi kjenner etter, har vi begge deler, tanker og følelser som drar oss ned og tanker som drar oss opp. Kanskje er de positive tankene de mest opprinnelige, de vi var født med. Kanskje det bare er oppdragelsen som har lært oss de negative tankene: – Lært oss til å snevre inn i stedet for å utvide. Lært oss grådighet og frykt i stedet for overflod og glede. Lært oss å fokusere på problemer i stedet for muligheter. Kanskje vi kan snu virkelighet i dag.

En positiv tanke kan slette ut minst 100 negative tanker!

Positive tanker har så mye mer kraft fordi det er sterke positive følelser bak dem, sterke vibrasjoner.

Du har ikke fått noen ønsker uten evne til å sette de ut i livet!

Hvor kommer ønskene fra; noen kan faktisk være ideer fra andre: fra foreldre, venner, fra samfunnet etc.. Når ideene virkelig er dine egne så kjenner du det, da er en glede forbundet med ønskene, det er følelse av at du får oppfylt noe viktig i deg selv. Når du følger din åndelige vei, altså følger din intuisjon, vil alt det andre falle på plass.

Alle kan ha overflod!

Det er en utbredt ide eller forestilling i Norge at hvis vi har mye så må noen ha lite. En annen forestilling er hvis man har mye penger, tyder det på at man har grafset det til seg på uærlig – uetisk vis. Det er kun «lov» å være rik hvis du har vunnet pengene i lotto.

ØNSKER uten grenser:
Jeg får flere og flere muligheter for hver dag som går!

Tenk stort og kreativt! Ikke kom med kompromisser. Når din energi og vibrasjon stiger kan du tenke til og med større. Lek med det fra små drømmer til store drømmer og tilbake helt til du kjenner at disse drømmer blir virkelighet.

Du skaper ditt liv

Du kan se på tidligere hendelser som du anser som negative og spør deg selv: Hvilke forestillinger og tanker må en som tiltrekker seg slike opplevelsene ha?

Vi spør ofte; ”hva er meningen med livet?” Det er viktig å vite hva den overordnede målsetningen i livet er, hva er det som gir mening for deg? Hva er det som motiverer deg? Hva er det som virkelig gir deg glede? Et firma trenger å ha en forretningsidé for hele tiden vite hva som er viktigst å satse på. Slik er det med oss mennesker også. Hvis det viktigste for oss er å ha tid med familien, så er det kanskje ikke så lurt å bruke all sin tid på å nå til toppen av en karrierestige.

Vi ser på alle stadiene fra ønske til virkelighet. Du lærer enkle teknikker å se en mer fristende og inspirerende fremtid. Hvilken fremtid er det som er tilfredsstillende for deg. Hvordan kan du nå dine mål og samtidig leve her og nå.

Det er ingen motsetning mellom indre vekst og overflod. Tvert i mot er det det handler om. Når du følger det som er rett for deg, så vil det utvikle deg som person. Og da blir det heller ingen motsetning mellom det å tjene penger og å gjøre det du elsker å gjøre. Og samtidig kan du tjene penger og gjøre noe som er bra for andre eller som er bra for denne planeten.

NETTKURS I OVERFLOD

Vi bruker først og fremst NLP teknikker (NeuroLingvistisk programmering) og Timeline terapi sammen med Private Subconscious Process.

Posttraumatisk stress syndrom

Gener-dna_2Hva om PTSD sitter i genene, har det noen betydning? Noen som har genene får PTSD og andre ikke. Hva er det som er forskjellen? Er det omfanget av traumet som er avgjørende, er det tidsaskektet som har størst betydning (hvor lenge traumet har pågått), eller er det andre ting som foregår i kropp og sinn hos den personen som ikke får PTSD. Vi har tro på at en med PTSD kan bli symptomfri.