La oss være med å skape en BETTER GLOBE

Vi er støttemedlem i Better Globe fordi vi ønsker å bidra til at det dyrkes mer skog i Afrika.Trærne plantes på arid og semi arid mark, så man tar ikke over dyrkbar jord. Man stopper på denne måten ørkenspredning, erosjon og jorden blir også etterhvert dyrkbar. Treplanting hjelper miljøet globalt og lokalt, de hjelper fattige [...]