Hva er nøkkelen til overflod?

Boken «Hemmeligheten» beskriver mange av stegene til overflod og suksess.
Sagt med veldig enkle ord, boken beskriver hvordan vi kan tenke, snakke og
føle oss til overflod. Det er kanskje litt forenklet, men det er faktisk de mest
grunnleggende verktøyene vi har for å skape overflod. Dog er selvsagt handling
ennå viktigere enn tanker og ord. Altså som bibelen beskriver det, skapes
livet vårt og kanskje ikke minst identiteten vår, av tanker, ord og gjerning.
Og når vi først er inne på bibelen, så er «tro» det som virkelig kan flytte fjell.
Da snakker jeg ikke om gudetroen, men om overbevisninger og forestillinger som
vi tror fullt og fast på.Mitt livsmotto er:
«Jeg velger alltid det som gir meg mest glede».
OG …
«Jeg velger å glede meg over det livet jeg har valgt.
Det som kan hindre meg eller deg i å leve etter dette mottoet er våre overbevisninger, og spesielt ubevisste overbevisninger. Altså, overbevisninger som du ikke er klar over at du tror på. Kanskje har du en overbevisning om at «suksess bare kommer gjennom slit og svette». Eller en overbevisning i Jantelov stil: «du skal ikke tro at du er noe», eller «hvis jeg ønsker meg for mye, så blir jeg skuffet», «de som ser for glade ut, de bare later som om de lykkelige», «etter glede, kommer det alltid skuffelse» … Og som sagt, de mest destruktive overbevisningene er vi ikke engang klar over at vi påvirkes av.
Og selv om du tror at du ikke fortjener suksess, så betyr det ikke at hele deg tror det. Du kan være overbevist om at du er fantastisk og verdifull, mens ubevisst går en del av deg og tror at du ikke fortjener suksess og overflod.
Derfor er det så viktig å se på hvilke overbevisninger som du vil beholde, og hvilke overbevisninger som stemmer med den du vil være og det livet livet du vil ha.
På kurset Veien til Overflod, går jeg (Aseema) gjennom alle disse
elementene og ser på hvordan skape overflod.

Nedenfor:

  • Litt om hva Abundance er
  • Kurset: LÆR HVORDAN du skaper overflod i ditt liv – helgekurs
  • Kurset: Bli en magnet for overflod – helgekurs
  • PSH – Åpne opp for å ta imot overflod (3 timers kveldskurs)

Abundance – et liv i overflod

Tankene våre er som magneter! Jo mer fokusert tankene er jo mer kan vi trekke til oss av kjærlighet, penger etc. Og tankene må være positive, det hjelper ikke å tenke på det vi ikke vil ha. «Ikke” eksisterer ikke i underbevisstheten vår og heller ikke i eksistensens bevissthet.

Det vi frykter og det vi ikke vil ha det får vi. For når du sier ”jeg vil ikke være fattig lengre”, sier du egentlig: ”jeg vil være fattig”. Det er det din underbevissthet hører. Og underbevisstheten vil alltid forsøke å manifestere dine tanker. Det hjelper ikke å skyve ”ikke-tankene” eller frykten bort, men det handler om å bli bevisst tankene du har. Bli bevisst alle trosoppfatningene og de ubevisste kontraktene. Samtidig kan du begynne å sende ut nye POSITIVE tanker; ”jeg gleder meg over alt det jeg har».

Vi tiltrekker oss det vi allerede føler at vi har!

LÆR HVORDAN DU SKAPER OVERFLOD I DITT LIV – helgekurs

Dette kurset er for nybegynnere og videregående.
På dette kurset lærer du hvordan du får dine drømmer til å bli til virkelighet. Du lærer hvordan du skaper en mer fristende  og motiverende fremtid.

Du skaper din overflod. Det er ingen motsetning mellom indre vekst og overflod. Og det er ingen motsetning mellom det å tjene penger og å gjøre det du elsker å gjøre. Og til slutt det er ingen motsetning mellom å tjene penger og gjøre noe som er bra for andre og for jorda.

Først og fremst handler dette kurset om å bli bedre til å oppdage hva du virkelig vil ha i livet. Det gjelder jobb, karriere, relasjoner, kjærlighet, suksess, boforhold, penger, glede, inspirasjon og motivasjon. Deretter ser vi på hvordan du kan få dine ønsker til å bli til virkelighet.

BLI EN MAGNET FOR OVERFLOD – helgekurs

Hvordan kan vi gi slipp på ubevisste tanker og overbevisninger som hindrer oss i å oppleve overflod og suksess. Du lærer hvordan du kan bli en magner for penger, kjærlighet, god helse og glede.

På dette kurset handler det om hvordan du kan bli en magnet for overflod. Hvordan du ved hjelp av tankene og følelsene kan skape overflod. Du får det du er.

Når du følger din intuisjon og din sanne vilje og du lever det livet du var ment å leve, da blir du en magnet for overflod; kjærlighet, glede og penger! For når vi lever det livet som det er meningen vi skal leve og når vi virkelig tror at vi fortjener overflod, da kommer overfloden.

Underbevisstheten vet ikke forskjell på virkelighet og det vi tror er virkelig. Så når du føler at du har overflod, så kommer overfloden. Likt tiltrekker likt. Og følelsene av å ha overflod er en sterk magnet.

Som allerede nevnt, så anbefaler vi at du deltar på de 3 grunnleggende sesjonene i PSH. Dette for at en del av dine gamle trosoppfatninger om at du ikke er verdifull nok, eller «ikke fortjener …», eller andre trosoppfatninger skal få mindre kraft før kurset. Mange opplever allerede etter Grunnleggende PSH, at de får mer overflod i livet.

Jeg er kilden til min overflod!
Det er ingen motsetning mellom indre vekst og materiell overflod! Og det er ingen motsetning mellom det å tjene penger og å gjøre det vi virkelig elsker å gjøre. Og det er heller ingen motsetning mellom det å tjene penger og det å gjøre noe godt for andre og for moder jorda.

Når du gjør det du elsker å gjøre så viser du kjærlighet og respekt for deg selv og da kan du skape overflod og suksess. Og når du føler overflod av kjærlighet kan du simpelthen ikke unngå å dele det, du flyter over av kjærligheten og du deler denne kjærligheten med venner, familie, hele universet. Og når du gjør det du elsker å gjøre mens du skaper overflod av penger da kan du virkelig bruke tiden din på å spre glede. Penger er en kraft som virkelig kan skape noe godt for deg selv og andre. Din indre vekst vil styrke din evne til å manifestere overflod, og din evne til å manifestere overflod vil bidra til at du virkelig kan bidra til at jorden blir et bedre sted å være.

Hvis du strever med penger er det kanskje fordi du har noen forestillinger som hindrer deg i å ha det, forestillinger som: «jeg fortjener det ikke», «jeg får likevel aldri det jeg ønsker meg», «hvis jeg har penger så vil det stilles alt for mange krav til meg», «hvis jeg får penger er det noen andre som får mindre», «man skal ikke tro man er noe» …. Eller kanskje du ikke har overflod fordi dine valg i livet vært passive, altså du har gjort det som har vært forventet av deg. Når vi ikke følger vår egen vei kan livet både bli tungt, problemfylt og det hele kan føles meningslaust. Da er små muligheter for at du vil kunne skape overflod og suksess. Men noen ganger strever vi med penger fordi det fremdels er noe vi trenger å lære ved å ikke ha penger.

Dog handler det uansett som oftest om forestillinger og tanker som du skal lære å gi slipp på.

På dette kurset skal vi se hvordan våre tanker og forestillinger hindrer oss i å oppleve overflod av kjærlighet, lykke og glede, penger … Hva er det som hindrer oss i å ta imot?

Tankene skaper vår virkelighet.
Vi snakker om tanker, ord og gjerning (å være) og av de er handling altså gjerning, det mest kraftfulle. Det vil si at hvis du tenker at du har overflod og kan få alt det du virkelig ønsker deg i livet, og du uttrykker det og skriver det ned, og samtidig lever med følelsen av at du har overflod (virkelig kjenner det) så vil overfloden komme.

Å jo «flinkere» vi blir til å visualisere det vi ønsker oss, jo lettere er det å manifestere det. Og jo flere gode følelser vi har rundt det vi visualiserer jo raskere manifesterer vi det vi tenker på.

Hvis du ønsker mer penger så er det også viktig å spørre deg selv hva du ønsker at pengene skal gi deg. Og deretter kan du finne ut hvordan du kan skape essensen av de tingene akkurat nå. For eksempel hvis du ønsker at penger skal gi deg muligheten til å tilbringe mer tid med familien så kan du begynne med å tilbringe mer tid sammen med familien. På denne måten forteller du din underbevissthet at dette er viktig for deg og at du respekterer dine egne ønsker.

Så akkurat nå, bare tenk på noe du ønsker deg (begynn med noe du vet at du kan få). Visualiser det, visualiser eller føl at du har det, akkurat nå. Tenk på hva du vil si når du har det. Se for deg at du har det og at du forteller vennene din om det. Virkelig føl hvordan dette kan bidra til at du har det bedre, at det til ditt beste, kanskje til og med bidrar til din indre vekst.

Tankene våre er som magneter!

Og dette kurset handler om å bli en magnet for overflod. Jo mer fokusert tankene er jo mer kan vi trekke til oss av kjærlighet, penger etc. Og tankene må selvsagt være positive, det hjelper ikke å tenke på det vi ikke vil ha, «ikke» eksisterer ikke i underbevisstheten vår og heller «ikke» i eksistensens bevissthet. Det vi frykter og det vi ikke vil ha det får vi. For når du sier «jeg vil ikke være fattig lengre», sier du egentlig: «jeg vil være fattig». Det er det din underbevissthet hører. Og underbevisstheten vil alltid forsøke å manifestere dine tanker. Men det hjelper ikke å skyve «ikke-tankene» eller frykten bort, men det handler om å «se» tankene, å bli bevisst tankene du har. Og begynne å sende ut nye POSITIVE tanker; «jeg gleder meg over overfloden.»

Våre tanker blir vår virkelighet

Eksistensen, universet, gud, Tachyon energien støtter våre tanker. Negative så vel som positive. Sannheten er at hvis vi kjenner etter, har vi begge deler, tanker og følelser som drar oss ned og tanker som drar oss opp. Kanskje er de positive tankene de mest opprinnelige, de vi var født med. Kanskje det bare er oppdragelsen som har lært oss de negative tankene: – Lært oss til å snevre inn i stedet for å utvide. Lært oss grådighet og frykt i stedet for overflod og glede. Lært oss å fokusere på problemer i stedet for muligheter. Kanskje vi kan snu virkelighet i dag.

I dag velger jeg de tankene som gir meg livskraft og glede.

En positiv tanke kan slette ut minst negative tanker!
Positive tanker har så mye mer kraft fordi det er sterke positive følelser bak dem, sterke vibrasjoner.

Du har ikke fått noen ønsker uten evne til å sette de ut i livet!
Hvor kommer ønskene fra; noen kan faktisk være ideer fra andre: fra foreldre, venner, fra samfunnet etc.. Når ideene virkelig er dine egne så kjenner du det, da er en glede forbundet med ønskene, det er følelse av at du får oppfylt noe viktig i deg selv. Når du følger din åndelige vei, altså følger din intuisjon, så vil alt det andre falle på plass.

Alle kan ha overflod!
Det er en utbredt ide eller forestilling i Norge at hvis vi har mye så må noen ha lite. En annen forestilling er hvis man har mye penger så tyder det på at man har grafset det til seg på uærlig – uetisk vis. Kun lov å være rik hvis du har vunnet pengene i lotto. På kurset ser vi også på hvordan påverkes vi av omgivelsenes tanker og forestillinger – den generelle frykten.

ØNSKER uten grenser:
Jeg får flere og flere muligheter for hver dag som går!

Tenk stort og kreativt! Ikke kom med kompromisser. Når din energi og vibrasjon stiger kan du tenke til og med større. Lek med det fra små drømmer til store drømmer og tilbake helt til du kjenner at disse drømmer blir virkelighet. På kurset skal vi også se på hvordan vi kan gjøre drømmene større. Hvilke forestillinger har du hvis drømmen bli for stor. Hvilken frykt kommer da til uttrykk. Hva kan bli det absolutt beste resultatet? Kan det bli ennå bedre?

Du skaper ditt liv
Du kan se på tidligere hendelser som du anser som negative og spør deg selv: Hvilke forestillinger og tanker må en som tiltrekker seg slike opplevelsene ha?

Vi spør ofte; ”hva er meningen med livet?” Det er viktig å vite hva den overordnede målsetningen i livet er, hva er det som gir mening for deg? Hva er det som motiverer deg? Hva er det som virkelig gir deg glede? Et firma trenger å ha en forretningsidé for hele tiden vite hva som er viktigst å satse på. Slik er det med oss mennesker også. Hvis det viktigste for oss er å ha tid med familien, så er det kanskje ikke så lurt å bruke all sin tid på å nå til toppen av en karrierestige.

Vi ser på alle stadiene fra ønske til virkelighet. Du lærer enkle teknikker å se en mer fristende og inspirerende fremtid. Hvilken fremtid er det som er tilfredsstillende for deg. Hvordan kan du nå dine mål og samtidig leve her og nå.

Det er ingen motsetning mellom indre vekst og overflod. Tvert i mot er det det handler om. Når du følger det som er rett for deg, så vil det utvikle deg som person. Og da blir det heller ingen motsetning mellom det å tjene penger og å gjøre det du elsker å gjøre. Og samtidig kan du tjene penger og gjøre noe som er bra for andre eller som er bra for denne planeten.

For deg som har tatt Abundance kurs med Aseema tidligere; dette er en videreføring. Samtidig kan nybegynnere delta også.

Vi bruker først og fremst NLP teknikker (NeuroLingvistisk programmering) og Timeline terapi sammen med Private Subconscious Healing. Vi skal endre tanker og vaner på det ubevisste nivå og samtidig bli bevisst hvordan vi kan manifestere overflod.

PSH – ÅPNE OPP FOR Å TA IMOT OVERFLOD

PSH – for overflod handler om å gi slipp på ubevisste tanker og forestillinger som hindrer deg i å ha overflod og suksess. Samtidig åpner du opp for å ta imot mer. På den andre kursddelen jobber vi først og fremst med bevisstheten. Når du tar PSH samme helgen, så kan du endre de gamle mønstrene dypt i underbevisstheten også.

For mer informasjon (les her)